STAWY WOLA MAKOWSKA

ZAKAZY:

Na rok 2016 obowiązuje zakaz połowu karpia "matecznika" powyżej 65 cm.
Dzienny limit połowu karasia - 6 sztuk (nie dotyczy karasia czerwonego).

ZAKAZ POŁOWU NOCĄ (OD ZMIERZCHU DO ŚWITU)


Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio