STAWY WOLA MAKOWSKA

REGULAMIN POŁOWU RYB NA STAWACH WOLA MAKOWSKA

Regulamin Koła Wędkarskiego Wola Makowska

WSTĘP
Regulamin amatorskiego połowu ryb na stawach w Woli Makowskiej stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny na Stawach w Woli Makowskiej. Postanowienia obowiązują wszystkich wędkujących.

PRAWA WĘDKUJĄCYCH
1. Upoważnieniem do wędkowania jest imienna karta wędkarska wydana przez skarbnika Koła opłacona na dany rok. Opłatę należy wnosić w terminie od 01.I do 30. IV.
2. Wędkarz ma prawo połowu na dwie wędki, młodzież (do lat 16) ma prawo połowu na jedną wędkę.
3. Każdy wędkarz z Koła Wędkarskiego Wola Makowska (posiadający opłaconą kartę) ma prawo do kontroli dokumentów, ilości i wymiaru złowionych ryb przez innych łowiących.
4. Wędkarz ma prawo udostępnić członkom rodziny lub kolegom jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu bez konieczności uiszczenia składki członkowskiej. Ma to zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCYCH
1. W czasie łowienia wędkarz ma obowiązek posiadania karty wędkarskiej z wpisem potwierdzającym opłacenie składki na bieżący rok.
2. Wędkarz ma obowiązek udostępnić do kontroli dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby każdemu z członków Koła Wędkarskiego Wola Makowska.
3. Przy wyborze stanowiska wędkarskiego obowiązuje zasada pierwszeństwa i zachowania odpowiednich odstępów, nie bliżej niż 10 metrów od innego łowiącego, chyba że wędkarz, który zajął wcześniej stanowisko, wyrazi zgodę na zmniejszenie odstępu.
4. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać stanowisko w czystości przed rozpoczęciem i po zakończeniu połowu, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

ZASADY WĘDKOWANIA

ŁOWIENIE DOZWOLONE JEST W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ I DNI USTAWOWO WOLNE

1. Łowić można na wszystkich stawach, jeżeli nie są okresowo wyłączone.
2. Na dobę można złowić i zabrać: 2 sztuki karpia, 1 sztukę amura, 1 sztukę szczupaka, 1 sztukę lina.
3. Po złowieniu drugiej ryby limitowanej i włożeniu jej do siatki należy zakończyć wędkowanie.
4. Złowione ryby przechowuje się tylko w siatce (jest ona obowiązkowa) zgodnie z regulaminem PZW.
5. Zabrania się palenia ognisk bezpośrednio na stanowisku, a także patroszenia i czyszczenia ryb w rejonie stawów.
6. Nie dozwolone jest przeprowadzanie jakichkolwiek samowolnych prac naruszających strukturę grobli poprzez kopanie stanowisk a także budowy pomostów, kładek itp.
7. Dopuszcza się łowienie na żywca z użyciem karasia, płoci, okonia bez wymiaru.
8. Zabrania się połowu na kotwicę, z wyjątkiem spinningu.
9. Zabrania się połowu metodą gruntową na tzn. „sprężynę” lub „koszyk”.
10. Dopuszcza się wędkowanie podlodowe na własną odpowiedzialność wędkarza.
11. Zabrania się jazdy samochodami po groblach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do parkowania.
12. W związku z zarybieniami Zarząd Koła Wędkarskiego może okresowo zakazać połowów na poszczególnych stawach.

OCHRONA RYB
1. Wymiary ochronne ryb obowiązujące na Stawach Wola Makowska: szczupak – 45 cm, karp – 35 cm, amur – 50 cm, lin – 25 cm, sum – bez wymiaru ochronnego, ryba drobna – limit dzienny 4 kg
2. Okresy ochronne ryb oraz pozostałe przepisy obowiązują według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wędkarz złapany na kradzieży ryb zostaje wykluczony z Koła.
2. Za wykroczenia i po dwóch upomnieniach wędkarz traci prawo do połowów ryb na Stawach.

Copyright © Your Name, Designed by Alpha Studio